24/06/2020 08:19 AM

Những năm qua, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Cuộc vận động học tập ...

22/06/2020 10:52 AM

Ngành BHXH đã thực hiện nâng cấp Hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất ...

12/06/2020 03:28 PM

Tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn huyện Long Phú có 112.742 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), chiếm tỷ lệ trên 98% dân số của huyện, trong đó, tham gia ...

13/12/2019 04:23 PM

Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, ngày ...

07/11/2019 02:25 PM

Thực hiện Kế hoạch số 2353/KH-BHXH, ngày 28/6/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi “Viết về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)”, nhằm ...

Hiệu quả từ mô hình “Tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế” của Hội phụ nữ xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân

Bảo hiểm xã hội huyện Long Phú: Nhiều giải pháp, cách làm hay trong vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội huyện Trần Đề: Nỗ lực kiểm soát, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Triển khai liên thông dữ liệu Bộ Tư pháp đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

V/v thông báo danh sách các cơ sở KCB BHYT đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Phát động Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” trên địa bàn huyện Long Phú