Triển khai ứng dụng Hệ thống Datawarehouse

28/07/2020 02:01 PM


            Ngày 10/7/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-BHXH về Quy chế quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH (DataWareHouse) phiên bản 1.0.

            Đây là phần mềm thuộc bản quyền của BHXH Việt Nam, là một phần mềm mới trong hệ thống phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam, phục vụ công tác thống kê, báo cáo theo Quy định của BHXH Việt Nam tại Quyết định số 454/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành BHXH và Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê và một số nội dung về công tác thống kê ngành BHXH.

            Hệ thống DataWareHouse được tích hợp với các hệ thống nguồn bao gồm hệ thống các phần mềm: Thu và quản lý sổ, thẻ; xét duyệt chính sách; Giám định bảo hiểm y tế; Kế toán tập trung; cấp mã số BHXH và quản lý bảo hiểm y tế hộ gia đình; Quản lý nhân sự; Giao dịch điện tử; Quản lý định danh và chia sẻ dữ liệu (IAM). Kho dữ liệu này là một hệ thống dữ liệu tập trung duy nhất, đầy đủ và nhất quán được tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau và được lưu trữ lịch sử lâu dài, nhằm mục đích thống kê, phân tích, hỗ trợ ra quyết định và tối ưu hóa các hoạt động của tổ chức mà không làm ảnh hưởng đến các phần mềm nghiệp vụ. Hiện nay, BHXH Việt Nam có nhu cầu phân tích dữ liệu và quản lý rất nhiều mảng nghiệp vụ, như: Các chỉ tiêu về tình hình thu theo tháng chi tiết tới từng đơn vị sử dụng lao động; tình hình nợ các loại bảo hiểm theo từng loại hình đơn vị và theo từng tháng; tình hình cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế của từng cơ quan BHXH; phân tích tình hình tham gia chi tiết theo độ tuổi, giới tính, đối tượng tham gia; số lượng hồ sơ, người được duyệt hồ sơ giải quyết theo từng loại chế độ, độ tuổi, giới tính; các loại chi phí chi trả bảo hiểm y tế theo từng cơ sở khám chữa bệnh; phân tích thầu, sử dụng thuốc và vật tư y tế trong việc khám chữa bệnh; đối tượng hưởng chế độ BHXH hàng tháng, bảo hiểm thất nghiệp; cân đối quỹ hưu trí, tử tuất, ốm đau, tai nạn lao động…

            Lợi ích của kho dữ liệu là tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn vào một cơ sở dữ liệu duy nhất -  tạo nền móng tin cậy cho việc phân tích số liệu tập trung. Đồng thời, việc thực hiện phân tích dữ liệu cũng nhanh và không ảnh hưởng đến hệ thống phần mềm nghiệp vụ. Bên cạnh đó, loại bỏ vấn đề báo cáo số liệu không nhất quán giữa các vụ, ban thuộc BHXH Việt Nam; làm sạch, loại bỏ dữ liệu trùng lặp và cải thiện chất lượng dữ liệu; duy trì dữ liệu lịch sử ngay cả trong trường hợp dữ liệu nguồn đã bị xóa nhằm phục vụ phân tích...

            Hiện nay, căn cứ Quy chế quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống DWH và hướng dẫn tại Công văn số 1114/CNTT-QLDL, ngày 17/7/2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin về việc phân quyền tài khoản truy cập hệ thống DataWareHouse, BHXH tỉnh Sóc Trăng đang tổng hợp Danh sách viên chức của các đơn vị trong hệ thống BHXH tỉnh đề nghị phân quyền truy cập Hệ thống, thực hiện phân quyền tài khoản truy cập hệ thống DataWareHouse cho người sử dụng và sẽ phối hợp việc ứng dụng Hệ thống DataWareHouse theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam./.  

Nguyễn Thị Bích Ngân (Trưởng phòng Công nghệ thông tin)

  • TIN BÀI LIÊN QUAN