Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm của Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng

24/07/2020 03:52 PM


Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đàm Lực Sĩ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí Lâm Thanh Thiên – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành và tất cả đảng viên thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Sóc Trăng.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo tình hình hoạt động, kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ BHXH tỉnh. Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ BHXH tỉnh Sóc Trăng đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức được Đảng bộ đặc biệt quan tâm. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đầy đủ đến toàn thể đảng viên và quần chúng. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ đã sinh hoạt 01 chuyên đề, 06 chi bộ sinh hoạt 06 chuyên đề, đồng thời hướng dẫn 100% đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 phù hợp với vị trí công tác. Đảng bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Thời gian qua, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 6 tháng đầu năm Đảng bộ đã cùng với Ban Giám đốc lãnh đạo đội ngũ đảng viên và quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đạt nhiều kết quả khả quan trên tất cả các mặt công tác như: Số đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) không ngừng tăng nhanh. Tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 63.087 người, đạt 95,63% kế hoạch; tham gia BHXH tự nguyện là 5.830 người, đạt 45,69 % kế hoạch; tham gia nảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 55.181 người, bằng 93,21% kế hoạch. Tổng số người tham gia BHYT là 1.243.979 người, đạt 97,16% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ bao phủ đạt 94,53% theo Niên giám thống kê năm 2018, trong đó BHYT hộ gia đình có 124.578 người tham gia; công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, giảm thiểu phiền hà, tạo thuận lợi cho mọi đối tượng đến liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT.

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo chuyên đề lần thứ nhất năm 2020 của Đảng ủy BHXH tỉnh về “Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng dự toán chi khám, chữa bệnh năm 2020”, đồng thời thảo luận về những nguyên nhân hạn chế, giải pháp để phấn đấu thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ BHXH tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tập trung lãnh đạo đơn vị, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó chú trọng tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ thu BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch được giao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng các phần mềm quản lý nghiệp vụ, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về BHXH, BHYT tới mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Tổ chức thực hiện tốt việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong công chức, viên chức, đảng viên và quần chúng; duy trì và cải tiến chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các Chi bộ, chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển Đảng viên, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu và của Đảng viên…

Đảng bộ BHXH tỉnh Sóc Trăng

  • TIN BÀI LIÊN QUAN