Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Sóc Trăng: Ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam – tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình

15/07/2020 10:15 AM


Ngày 16/6/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam. Theo đó, ngày 1/7 hằng năm trở thành ngày BHYT Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong thực thi chính sách, pháp luật về BHYT, thực hiện BHYT toàn dân theo Nghị quyết của Đảng. Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, ngày 11/7/2020, BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc. Lễ ra quân là một trong những hoạt động cho thấy quyết tâm nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra của hai Ngành.

Tại điểm cầu Trung ương, Lễ ra quân được diễn ra với sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, đồng thời thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có ông Mã Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Sóc Trăng, ông Lê Hoàng Bắc - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cùng đại diện Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và thành phố Sóc Trăng cùng tham dự; về phía ngành BHXH tỉnh có ông Đàm Lực Sĩ - Giám đốc BHXH tỉnh; về phía Bưu điện tỉnh có ông Nguyễn Văn Ít - Giám đốc Bưu điện tỉnh, cùng sự tham dự của Ban Giám đốc BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, viên chức một số phòng nghiệp vụ của hai ngành BHXH và Bưu điện tỉnh Sóc Trăng.

Các đại biểu dự xem trực tuyến Lễ ra quân tại điểm cầu Trung ương

Với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống, sức khoẻ Nhân dân thông qua chính sách BHXH, BHYT”; “BHXH, BHYT là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi an sinh của Nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”; “Tham gia BHXH, BHYT là trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức, cá nhân”; “Tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng và chăm sóc sức khỏe khi về già”; “Tham gia BHYT hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình”… hướng tới nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức, đặc biệt là các đối tượng thuộc nhóm trên 10 triệu người chưa tham gia BHYT hộ gia đình.

Các hình thức tuyên truyền khác của Lễ ra quân được áp dụng gồm: treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phướn, tranh cổ động với nội dung chuyển tải các thông điệp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại trụ sở cơ quan BHXH, cơ quan Bưu điện, đại lý thu BHXH, BHYT và cho mỗi đội tuyên truyền lưu động; tuyên truyền về hoạt động của Lễ ra quân, về lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên: Báo, Tạp chí, Cổng Thông tin điện tử, Fanpage của BHXH Việt Nam; Cổng/Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh, thành phố; các cơ quan truyền thông cơ quan Bưu điện các cấp; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trên mạng xã hội; tổ chức tuyên truyền về lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện qua hệ thống truyền thanh cơ sở trên 63 tỉnh, thành phố…

Tại tỉnh Sóc Trăng, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với mục tiêu đảm bảo phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong và sau Lễ ra quân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình… 

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Đàm Lực Sĩ – Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: Trong ngày ra quân, BHXH tỉnh Sóc Trăng và Bưu điện tỉnh có giao chỉ tiêu phấn đấu phát triển mới số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các huyện, thị xã, thành phố với hy vọng phát triển trên 300 người tham gia BHXH tự nguyện, 1.000 người tham gia BHYT hộ gia đình. Để đạt được các chỉ tiêu này, Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị từng cán bộ, viên chức của BHXH tỉnh Sóc Trăng và Bưu điện tỉnh cũng như từng thành viên tổ ra quân tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nêu trên.

Thay mặt Lãnh đạo BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh, ông Đàm Lực Sĩ tuyên bố phát động Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và hạ quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước.

 

Ông Đàm Lực Sĩ - Giám đốc BHXH tỉnh phát động Lễ ra quân

Sau Lễ phát động, cán bộ, viên chức ngành BHXH và Bưu điện đã diễu hành tuyên truyền lưu động qua các tuyến đường chính của trung tâm thành phố Sóc Trăng, đồng thời tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, đồng thời chia nhóm tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Kết quả, đến 17 giờ ngày 11/7/2020, toàn tỉnh đã vận động phát triển mới được 390 người tham gia BHXH tự nguyện, 2.774 người tham gia BHYT hộ gia đình,trong đó huyện Mỹ Tú vận động được 101 người tham gia BHXH tự nguyện, 406 người tham gia BHYT hộ gia đình; thị xã Ngã Năm vận động được 61 người tham gia BHXH tự nguyện, 435 người tham gia BHYT hộ gia đình…./.

 

Một số hình ảnh tại Lễ ra quân:

Lãnh đạo các ban ngành và cán bộ, viên chức 2 ngành BHXH và Bưu điện tỉnh Sóc Trăng tham dự Lễ ra quân

                      Diễu hành trên các tuyến đường chính của thành phố Sóc Trăng

          Ra quân hưởng ứng trên địa bàn huyện Châu Thành

Ra quân hưởng ứng trên địa bàn huyện Long Phú

Ra quân hưởng ứng tại thị xã Vĩnh Châu

Ra quân hưởng ứng trên địa bàn huyện Cù Lao Dung

Ra quân hưởng ứng trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên

Ra quân hưởng ứng trên địa bàn thị xã Ngã Năm

Ra quân hưởng ứng trên địa bàn huyện Trần Đề

Ra quân hưởng ứng trên địa bàn huyện Thạnh Trị

Ra quân hưởng ứng trên địa bàn huyện Mỹ Tú

Ra quân hưởng ứng trên địa bàn huyện Kế Sách

Người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng