Chi bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Long Phú phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ mới

Đoàn viên thanh niên Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

Đoàn viên thanh niên chi đoàn cơ quan bảo hiểm xã hội: Phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng

TUỔI TRẺ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG: PHÁT HUY TINH THẦN XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG