BHXH các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc

29/10/2019 09:11 AM


 1. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CÙ LAO DUNG

           Ông Trần Tiến Trang, Giám đốc.

           Ông Mạch Long Trận, Phó Giám đốc.

           Địa chỉ: ấp Phước Hồ B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

           Điện thoại cơ quan: 0299. 3860377

 2. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN KẾ SÁCH

           Bà Nguyễn Thị Bạch Lan, Giám đốc.

           Bà Nguyễn Thị Sành, Phó Giám đốc.

           Địa chỉ: ấp An Thạnh, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

           Điện thoại cơ quan: 0299. 3876129

 3. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LONG PHÚ

           Ông Trần Anh Thương, Phó Giám đốc phụ trách.

           Ông Lê Văn Tâm, Phó Giám đốc.

           Địa chỉ: ấp III, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

           Điện thoại cơ quan: 0299. 3856282

 4. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN MỸ TÚ

           Ông Hồ Hoàng Ấm, Phó Giám đốc phụ trách.

           Ông Ngô Thanh Hùng, Phó Giám đốc.

           Địa chỉ: đường Hùng Vương, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

           Điện thoại cơ quan: 0299. 3871115

 5. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN MỸ XUYÊN

           Ông Phạm Văn Oanh, Giám đốc.

           Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Giám đốc.

           Địa chỉ: đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

           Điện thoại cơ quan: 0299. 3851225

6. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THẠNH TRỊ

           Ông Nguyễn Minh Thường, Giám đốc.

           Bà Ngô Thị Lệ Thắm, Phó Giám đốc.

           Ông Ngô Văm Em, Phó Giám đốc.

           Địa chỉ: ấp III, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

           Điện thoại cơ quan: 0299. 3866478

 7. BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ VĨNH CHÂU

           Ông Trần Minh Trọng, Giám đốc.

           Bà Quách Trần Mỹ Khánh, Phó Giám đốc.

           Địa chỉ: đường 30/4, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

           Điện thoại cơ quan: 0299. 3510456

 8. BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ NGÃ NĂM

           Ông Nguyễn Dương Dề, Giám đốc.

           Ông Hồ Văn Dớn, Phó Giám đốc.

           Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Khóm 3, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

           Điện thoại cơ quan: 0299. 3869941

 9. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TRẦN ĐỀ

           Ông Phạm Hùng Dũng, Phó Giám đốc phụ trách.

           Bà Trần Thị Cẩm Hằng, Phó Giám đốc.

           Địa chỉ: Số 152, ấp Chợ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

           Điện thoại cơ quan: 0299. 3874337

10. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CHÂU THÀNH

           Ông Quách Thanh Tùng, Phó Giám đốc phụ trách.

           Ông Nguyễn Quốc Khởi, Phó Giám đốc.

           Địa chỉ: ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

           Điện thoại cơ quan: 0299. 3510567