Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng.

07/01/2020 07:58 AM


Kể từ ngày 06/01/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng thực hiện tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Bảo hiểm xã hội gồm 07 TTHC (Đínhkèm danh mục) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (địa chỉ: số 19, đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Ngoài ra, đối với thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất; cá nhân có thể thực hiện giao dịch điện tử thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.